Početak gradnje. Temeljna ploča ulaza C.

Ovih dana smo počeli izgradnju prve faze stambenog kompleksa “Dva javora”. Ispod temmeljne ploče je 04. marta uradjena hidroizolaciona PVC membrana švajcarske firme SIKA, koja ima rok službe 400 godina, za razliku od bitumenskih hidroizolacija koje imaju rok trajanja svega 20 godina. Betoniranje temeljne ploče je obavljeno 16. marta 2017.